Kemuliaan Allah tidak Dibatasi dengan Angka 99

BAGIKAN:

Kemuliaan Allah tidak Dibatasi dengan Angka 99 | asmaul husna |


Nama-nama Kemuliaan Allah

Memahami Allah yang sedemikian tidak terbatas itu tidak akan mampu oleh akal pikiran manusia yang terbatas karena yang terbatas tidak akan menjangkau yang tidak terbatas. Jika akal pikiran yang terbatas ini mencoba memahami yang tidak terbatas tanpa ada rujukan dari para utusan Tuhan maka kemungkinan besar akal pikiran yang terbatas ini akan tersesat seperti tersesatnya umat-umat terdahulu sebelum kita.

 "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya." (QS. Al-Isra: 36)

Nama-nama Allah seluruhnya bersifat tauqifi, maksudnya adalah hanya dapat kita tentukan berdasarkan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunah, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Maka dengan demikian, tidak dibenarkan memberikan nama bagi Allah kecuali apa yang telah Dia tetapkan nama tersebut untuk dirinya sendiri, atau telah dinyatakan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam hadits yang shahih. Karena akal tidak mungkin mengetahui nama-nama apa yang layak bagi Allah Ta'ala, maka wajib membatasinya berdasarkan apa yang terdapat dalam nash. Sebagaimana firman Allah Ta'ala artinya :

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya." (QS. Al-Isra: 36)

Karena memberikan nama bagi Allah apa yang Dia tidak tetapkan untuk-Nya atau mengingkari nama yang telah Allah tetapkan untuk-Nya merupakan kesewenang-wenangan terhadap hak Allah Ta'ala, maka wajib memiliki adab dalam hal ini dan membatasi diri dengan apa yang terdapat dalam nash.

Maka kita sifati Allah dengan sifat-sifat ini sebagaiman disebutkan, namun tidak kita tetapkan nama bagi Allah berdasarkan sifat-sifat tersebut. Maka tidak kita katakan bahwa di antara nama-nama-Nya dalah 'الجائي', 'الآتي' (yang datang), 'الآخذ' (yang mengambil), 'الممسك' (yang menggenggam), 'الباطش' (yang memukul/menghukum), dan nama-nama semacamnya, meskipun kita mengabarkan Allah dan mensifatinya dengan sifat-sifat tersebut."

Memang benar Allah subhânahu wa ta’âla memiliki nama-nama yang indah. Di dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Asmâ-ul-Husnâ (الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى). Allah subhânahu wa ta’âlâ berfirman:

{ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ }

Artinya: “Hanya milik Allah Al-Asmâ-ul-Husnâ. Oleh karena itu, bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Al-Asmâ-ul-Husnâ itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al-A’râf : 180)

Untuk mengenal nama-nama tersebut haruslah merujuk kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Al-Qur’an adalah kalâmullâh (perkataan Allah). Allah lebih tahu tentang diri-Nya daripada seluruh makhluk-Nya. Begitu pula dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau lebih tahu tentang Allah daripada seluruh manusia.

Jumlah Sembilan Puluh Sembilan 99 Bukanlah Batasan

Nama dan sifat Allah tidak terbatas karena tidak ada dalil yang membatasi. Bahkan ketidak terbatasan asma' dan sifat Allah disabdakan oleh Rasulullah sendiri :

"Aku mohon kepada-Mu dengan seluruh asma-Mu yang telah Engkau namakan untuk diri-Mu atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau masih dalam rahasia ghoib pada-Mu yang Engkau sendiri mengetahuinya"

[Hadits shohih riwayat Ahmad dalam Musnad, Ibnu Hibban dalam Mawaridu Dhom'an, Al-Hakim dalam Mustadrok. Dishohihkan oleh Ibnul Qoyyim dalam Sifa'ul 'Alil, Ahmad Syakir, Al-Albani dalam Shohihah, dan Al-Arnauth dalam takhrij Zadul Ma'ad]

Intinya.. Sesuatu yang masih berada dalam ilmu ghoib tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah, sehingga tidak mungkin bagi seseorang untuk mengetahuinya, apalagi menghitungnya.. Dan jelas sekali bahwa nama Allah itu tidak terbatas..

Lalu bagaimana dengan hadits :

"Sesungguhnya bagi Allah sembilan puluh sembilan nama, barang siapa menghitungnya/menghapalnya akan masuk jannah." [Riwayat Bukhori:6410, Muslim:2677]
Jawabnya : Hadits ini tidak menunjukkan pembatasan nama Allah hanya sembilan puluh sembilan saja.

Dengan demikian.. Maka makna hadits ini adalah nama-nama Allah yang sembilan puluh sembilan yang siapa saja dapat menghapalnya akan masuk jannah. Berarti masih ada nama-nama lain yang tidak diperintahkan untuk menghapalnya..

Selain itu, kalimat "…barang siapa menghitungnya / menghapalnya akan masuk jannah" bukan merupakan kalimat tersendiri tetapi kalimat pelengkap dari sebelumnya..

Kalimat yang semisal dengannya, seperti ucapan : "Saya mempunyai seratus ribu rupiah yang saya persiapkan untuk shodaqoh". Berarti anda masih mempunyai uang yang lain yang dipersiapkan untuk keperluan lainnya.

[Lihat Al-Qowa'idul Mutsla Fi Sifatillahi Wa Asma'ihi Al-Husna, Ibnu Utsaimin, hal.17.dan Al-Qowa'idul Muhimmat Fil Asma'I was Sifat, Ibnul Qoyyim, hal.32]
-

Imam Nawawi juga berkata :
"Ulama telah bersepakat bahwa hadits ini bukan pembatasan nama-nama Allah. Namun bukan berarti Allah tidak memiliki nama-nama yang lain. Tetapi maksud dari hadits ini yaitu sembilan puluh sembilan nama ini, bagi yang menghapalnya akan masuk jannah. Tujuannya sekedar informasi akan masuk jannah bagi yang mampu menghapal 99 nama tersebut, bukan pembatasan nama. Oleh karenanya tersebut dalam lafadz lain : Aku memohon kepada-Mu dengan seluruh asma-Mu yang telah Engkau namakan untuk Diri-Mu…atau masih dalam rahasia GHOIB pada-Mu yang Engkau sendiri mengetahuinya"[Syarah Muslim, 6/177]Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata :
"Inilah pendapat jumhur ulama' "[lihat Dar'u Ta'arudhil 'Aqli Wa Naqli, juz 3 hal.323]

-

Al Hafidz Ibnu Hajar berkata :
"Tentang penyebutan 99 nama ini para ulama berselisih, apakah nama Allah sebatas itu atau lebih, namun disebutkannya sejumlah nama itu merupakan kekhususan sebab bagi yang menghapalnya/menghitungnya akan masuk jannah. Jumhur ulama memilih pendapat kedua (nama Allah lebih dari 99 nama). Dan An-Nawawi menukil adanya kesepakatan ulama' tentang masalah ini (seperti yg disebutkan diatas).

Al-Khothobi berkata :

"Dalam hadits ini terdapat penetapan sejumlah 99 nama, namun bukan merupakan halangan adanya tambahan nama yang lain. Pengkhususan ini dikarenakan nama-nama ini sering muncul dan maknanya paling jelas"

Al-Qurthubi berpendapat sama dalam kitabnya Al Mufhim.

Ibnu bathal menukil pendapat Al-Qodhi Abu Bakar bin Thoyyib, katanya :
"Dalam hadits ini tidak ada bukti pembatasan nama Allah hanya 99. Namun makna hadits ini adalah siapa yang menghapalnya / menghitungnya akan masuk jannah, dan yang menunjukkan tiadanya pembatasan adalah kebanyakan dari nama-nama itu berupa sifat, sedangkan sifat Allah tidak terbatas [Lihat Fathul Bari, 12/521]

Kesimpulannya bahwa nama kemuliaan Allah tidak terbatas. Demikian pula sifat kemuliaan-Nya. Karena setiap nama pasti mengandung sifat, berarti sifat Allah juga tidak terbatas..

Ibnul Qoyyim berkata :
"Allah mempunyai nama-nama dan sifat yang disimpan pada ilmu ghoib di sisi-Nya. Tidak ada yang mengetahuinya, baik itu malaikat yang dekat dengan Allah atau nabi yang diutus, seperti disebutkan dalam hadits shohih : 'Aku mohon kepada-Mu dengan seluruh asma-Mu yang telah Engkau namakan untuk diri-Mu atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau masih dalam rahasia ghoib pada-Mu yang Engkau sendiri mengetahuinya'"[Al Qowa'idul Muhimmat fil Asma' Was Sifat, hal.32]
Ada beberapa nama kemuliaan Allah yang tidak masuk dalam kategori 99 nama yang dihimpun sebagian ulama. Kami menampilkan 5 saja yang tidak disebutkan, artinya masih banyak nama kemuliaan Allah yang termaktub dalam al-quran dan hadits yang belum disebutkan dan sisanya tidak terbatas dalam kegaiban Allah karena hanya Allah yang tahu nama-nama kemuliaan lain yang digaibkanNYA :

1. Al-Witr (الْوِتْرُ)

Dalilnya adalah hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رِوَايَةً قَالَ: " لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا، مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهُوَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ "
Dari Abu Hurairah secara periwayatan (dari Nabi), berkata : “Sesungguhnya Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu. Tidaklah ada yang menghapalnya kecuali ia akan masuk surga. Dan Ia (Allah) adalah Al-Witr dan Ia menyukai al-witir (yang ganjil)” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhaariy no. 6410].

2. Al-Ghafuur (الْغَفُورُ)

Dalilnya adalah firman Allah ta’ala:

يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
“Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” [QS. Yuunus : 107].

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ
“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun” [QS. Al-Mulk : 2].

3. Al-Akram (الأكْرَمُ) 

Dalilnya adalah firman Allah ta’ala:

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكْرَمُ
“Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah” [Al-‘Alaq : 3].

4. Al-Maliik (الْمَلِيكُ)

Dalilnya adalah firman Allah ta’ala:

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ
“Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan Yang Berkuasa” [QS. Al-Qamar : 55].

5. Al-Mannaan (الْمَنَّانُ)

Dalilnya adalah doa Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ إِنِّي أَسْأَلُكَ
“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan (bersaksi) bahwa bagi-Mu segala pujian, tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Engkau. (Engkaulah) Al-Mannaan (yang Maha Mengaruniai nikmat), yang menciptakan langit dan bumi (tanpa ada penciptaan seperti itu sebelumnya). Wahai Pemilik Keagungan dan Kemuliaan, wahai Yang Maha Hidup, wahai yang Maha Mengurus segala sesuatu, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu” [Diriwayatkan oleh An-Nasaa’iy no. 1300; Shahiih Sunan An-Nasaa’iy 1/416].

Berikut kami lampirkan 99 nama kemuliaan Allah yang dihimpun oleh sebagian alim ulama beserta ARTI dan DALILnya dari AL QURAN.

Keterangan Tulisan:
No
Nama
Arti
Antara lain terdapat dalam surat, ayat

1
ar-Rahmaan
Yang Maha Pemurah
Al-Faatihah: 3

2
ar-Rahiim
Yang Maha Pengasih
Al-Faatihah: 3

3
al-Malik
Maha Raja
Al-Mu’minuun: 11

4
al-Qudduus
Maha Suci
Al-Jumu’ah: 1

5
as-Salaam
Maha Sejahtera
Al-Hasyr: 23

6
al-Mu’min
Yang Maha Terpercaya
Al-Hasyr: 23

7
al-Muhaimin
Yang Maha Memelihara
Al-Hasyr: 23

8
al-‘Aziiz
Yang Maha Perkasa
Ali ‘Imran: 62

9
al-Jabbaar
Yang Kehendaknya Tidak Dapat Diingkari
Al-Hasyr: 23

10
al-Mutakabbir
Yang Memiliki Kebesaran
Al-Hasyr: 23

11
al-Khaaliq
Yang Maha Pencipta
Ar-Ra’d: 16

12
al-Baari’
Yang Mengadakan dari Tiada
Al-Hasyr: 24

13
al-Mushawwir
Yang Membuat Bentuk
Al-Hasyr: 24

14
al-Ghaffaar
Yang Maha Pengampun
Al-Baqarah: 235

15
al-Qahhaar
Yang Maha Perkasa
Ar-Ra’d: 16

16
al-Wahhaab
Yang Maha Pemberi
Aali ‘Imran: 8

17
ar-Razzaq
Yang Maha Pemberi Rezki
Adz-Dzaariyaat: 58

18
al-Fattaah
Yang Maha Membuka (Hati)
Sabaa’: 26

19
al-‘Aliim
Yang Maha Mengetahui
Al-Baqarah: 29

20
al-Qaabidh
Yang Maha Pengendali
Al-Baqarah: 245

21
al-Baasith
Yang Maha Melapangkan
Ar-Ra’d: 26

22
al-Khaafidh
Yang Merendahkan
Hadits at-Tirmizi

23
ar-Raafi’
Yang Meninggikan
Al-An’aam: 83

24
al-Mu’izz
Yang Maha Terhormat
Aali ‘Imran: 26

25
al-Mudzdzill
Yang Maha Menghinakan
Aali ‘Imran: 26

26
as-Samii’
Yang Maha Mendengar
Al-Israa’: 1

27
al-Bashiir
Yang Maha Melihat
Al-Hadiid: 4

28
al-Hakam
Yang Memutuskan Hukum
Al-Mu’min: 48

29
al-‘Adl
Yang Maha Adil
Al-An’aam: 115

30
al-Lathiif
Yang Maha Lembut
Al-Mulk: 14

31
al-Khabiir
Yang Maha Mengetahui
Al-An’aam: 18

32
al-Haliim
Yang Maha Penyantun
Al-Baqarah: 235

33
al-‘Azhiim

Yang Maha Agung
Asy-Syuura: 4

34
al-Ghafuur
Yang Maha Pengampun

Aali ‘Imran: 89

35
asy-Syakuur
Yang Menerima Syukur
Faathir: 30

36
al-‘Aliyy
Yang Maha Tinggi
An-Nisaa’: 34

37

al-Kabiir
Yang Maha Besar
Ar-Ra’d: 9

38
al-Hafiizh

Yang Maha Penjaga
Huud: 57

39
al-Muqiit
Yang Maha Pemelihara

An-Nisaa’: 85

40
al-Hasiib
Yang Maha Pembuat Perhitungan
An-Nisaa’: 6

41
al-Jaliil
Yang Maha Luhur
Ar-Rahmaan: 27

42

al-Kariim
Yang Maha Mulia
An-Naml: 40

43
ar-Raqiib

Yang Maha Mengawasi
Al-Ahzaab: 52

44
al-Mujiib
Yang Maha Mengabulkan

Huud: 61

45
al-Waasi’
Yang Maha Luas
Al-Baqarah: 268

46
al-Hakiim
Yang Maha Bijaksana
Al-An’aam: 18

47

al-Waduud
Yang Maha Mengasihi
Al-Buruuj: 14

48
al-Majiid

Yang Maha Mulia
Al-Buruuj: 15

49
al-Baa’its
Yang Membangkitkan

Yaasiin: 52

50
asy-Syahiid
Yang Maha Menyaksikan
Al-Maaidah: 117

51
al-Haqq
Yang Maha Benar
Thaahaa: 114

52

al-Wakiil
Yang Maha Pemelihara
Al-An’aam: 102

53
al-Qawiyy

Yang Maha Kuat
Al-Anfaal: 52

54
al-Matiin
Yang Maha Kokoh

Adz-Dzaariyaat: 58

55
al-Waliyy
Yang Maha Melindungi
An-Nisaa’: 45

56
al-Hamiid
Yang Maha Terpuji
An-Nisaa’: 131

57
al-Muhshi
Yang Maha Menghitung
Maryam: 94

58
al-Mubdi’

Yang Maha Memulai
Al-Buruuj: 13

59
al-Mu’id
Yang Maha Mengembalikan

Ar-Ruum: 27

60
al-Muhyi
Yang Maha Menghidupkan
Ar-Ruum: 50

61
al-Mumiit
Yang Maha Mematikan
Al-Mu’min: 68

62

al-Hayy
Yang Maha Hidup
Thaahaa: 111

63
al-Qayyuum

Yang Maha Mandiri
Thaahaa: 11

64
al-Waajid
Yang Maha Menemukan

Adh-Dhuhaa: 6-8

65
al-Maajid
Yang Maha Mulia
Huud: 73

66
al-Waahid
Yang Maha Tunggal
Al-Baqarah: 133

67

al-Ahad
Yang Maha Esa
Al-Ikhlaas: 1

68
ash-Shamad

Yang Maha Dibutuhkan
Al-Ikhlaas: 2

69
al-Qaadir
Yang Maha Kuat

Al-Baqarah: 20

70
al-Muqtadir
Yang Maha Berkuasa
Al-Qamar: 42

71
al-Muqqadim
Yang Maha Mendahulukan
Qaaf: 28

72

al-Mu’akhkhir
Yang Maha Mengakhirkan
Ibraahiim: 42

73
al-Awwal

Yang Maha Permulaan
Al-Hadiid: 3

74
al-Aakhir
Yang Maha Akhir

Al-Hadiid: 3

75
azh-Zhaahir
Yang Maha Nyata
Al-Hadiid: 3

76
al-Baathin
Yang Maha Gaib
Al-Hadiid: 3

77

al-Waalii
Yang Maha Memerintah
Ar-Ra’d: 11

78
al-Muta’aalii

Yang Maha Tinggi
Ar-Ra’d: 9

79
al-Barr
Yang Maha Dermawan

Ath-Thuur: 28

80
at-Tawwaab
Yang Maha Penerima Taubat
An-Nisaa’: 16

81
al-Muntaqim
Yang Maha Penyiksa
As-Sajdah: 22

82

al-‘Afuww
Yang Maha Pemaaf
An-Nisaa’: 99

83
ar-Ra’uuf

Yang Maha Pengasih
Al-Baqarah: 207

84
Maalik al-Mulk
Yang Mempunyai Kerajaan

Aali ‘Imran: 26

85
Zuljalaal wa al-‘Ikraam
Yang Maha Memiliki Kebesaran serta Kemuliaan
Ar-Rahmaan: 27

86
al-Muqsith
Yang Maha Adil
An-Nuur: 47

87

al-Jaami’
Yang Maha Pengumpul
Sabaa’: 26

88
al-Ghaniyy

Yang Maha Kaya
Al-Baqarah: 267

89
al-Mughnii
Yang Maha Mencukupi

An-Najm: 48

90
al-Maani’
Yang Maha Mencegah
Hadits at-Tirmizi

91
adh-Dhaarr
Yang Maha Pemberi Derita
Al-An’aam: 17

92

an-Naafi’
Yang Maha Pemberi Manfaat
Al-Fath: 11

93
an-Nuur

Yang Maha Bercahaya
An-Nuur: 35

94
al-Haadii
Yang Maha Pemberi Petunjuk

Al-Hajj: 54

95
al-Badii’
Yang Maha Pencipta
Al-Baqarah: 117

96
al-Baaqii
Yang Maha Kekal
Thaahaa: 73

97

al-Waarits
Yang Maha Mewarisi
Al-Hijr: 23

98
ar-Rasyiid

Yang Maha Pandai
Al-Jin: 10

99
ash-Shabuur
Yang Maha Sabar

KOMENTAR

BLOGGER
islamic'
Nama

aagym,19,Aagym Audio,8,Abdur Raheem Green,2,Akhir Zaman,18,Akhir Zaman Ebook,35,Akhlaqul Karimah,16,Al Masih,9,apk bahasa,1,apk doa,2,apk Quran,4,apk salat,3,apk umum islam,1,Aplikasi Islami,26,aplikasi total android,10,Audio,13,Bang Imad,4,Bani Jawi dan Melayu,4,BELA DIRI,1,Belajar Bahasa Arab,2,Berita dan Kasus,27,Berita Islami,18,Bola,3,Buku Imran Hosein,4,Catatan Sang Pujangga Sesi 1,4,Dajjal,10,Doa dan Ruqyah Audio,1,Download Ebook Islami,26,Download Ebook Kristologi,18,Download Ebook Umum,4,Ebook Detektif,1,Ebook Doa,5,Ebook Fiqih,20,Ebook Hadits,18,Ebook Hubungan,6,Ebook Keluarga,3,Ebook Quran,20,Ebook Sejarah,22,Ebook Tajwid,1,Ekonomi Islam,25,Freemasonry,22,Gaib dan Non Dunia,43,Gaib dan Non Dunia Video,6,Gog and Magog,1,Gusdur,3,Hassan Al Banna,1,Hj. Irene Handono,1,Ibadah Sehari-hari,1,Ideologi,2,Imran Hosein,17,islam,1,Islam dan Hindu,2,Keajaiban Islam,15,Keluarga Bahagia,3,Keluarga Ibrahim,10,Kisah-Kisah Motivasi,10,Komunis,2,Konspirasi Amerika,18,konspirasi zionis,62,Kristologi,54,KUNGFU,1,Liberalis,1,Lintas Agama,27,Love Islam,39,Love Kesehatan,6,Love Menulis,5,Love Musik,1,Love ng-BLog,3,Love Nonton Bareng,10,Masalah Syi'ah,2,Masuk Islam,18,Minerva,4,Nubuat Muhammad,3,Office,1,Pancasila,1,Pengendalian Pikiran,13,Permasalahan Islami,19,Pernikahan,1,Politik,29,Protokol Zionisme,11,Puasa,3,Realita Akhir Zaman,39,Romansa dan Cinta,14,Science and Signs,1,Sejarah dan Biografi Islam,56,Setanisme,1,Sihir,13,Software Belajar Bahasa Inggris,3,Software dan Aplikasi,10,Sofware dan Download,9,Sundaland dan Atlantis,6,Takbiran Audio,3,The Best Book,1,The Truth Of Islam,29,Tilawah Quran,1,Video Akhir Zaman,14,Video Dokumenter,6,Video Imran Hosein,12,Video Masuk Islam,9,video sosial eksperimen,4,Video Zakir Naik,11,Wakeup Project,8,Yesus dan Isa,1,Yusuf Estes,3,Zakir Naik,15,
ltr
item
love is rasa: Kemuliaan Allah tidak Dibatasi dengan Angka 99
Kemuliaan Allah tidak Dibatasi dengan Angka 99
Kemuliaan Allah tidak Dibatasi dengan Angka 99 | asmaul husna |
http://4.bp.blogspot.com/-rtxx9WJjyAo/Vjwp2bw0QoI/AAAAAAAAC1s/VeF8mC_uJAQ/s320/allah%2Bitu%2Bsatu.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-rtxx9WJjyAo/Vjwp2bw0QoI/AAAAAAAAC1s/VeF8mC_uJAQ/s72-c/allah%2Bitu%2Bsatu.jpg
love is rasa
http://love-is-rasa.blogspot.com/2015/11/kemuliaan-allah-tidak-dibatasi.html
http://love-is-rasa.blogspot.com/
http://love-is-rasa.blogspot.com/
http://love-is-rasa.blogspot.com/2015/11/kemuliaan-allah-tidak-dibatasi.html
true
2777010531160768459
UTF-8
Load Semua Postingan Tidak ditemukan postingan LIHAT SEMUA Baca Selengkapnya Balas Batalkan balasan Hapus Oleh Beranda HALAMAN POSTINGAN Lihat Semua REKOMENDASI UNTUKMU LABEL ARCHIVE SEARCH SEMUA POSTINGAN Tidak ditemukan entri sesuai dengan permintaan anda Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit lalu $$1$$ minutes ago 1 jam lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu lalu Pengikut Ikuti KONTEN INI TERKUNCI PREMIUM Silahkan bagikan untuk mengakses konten Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode telah disalin ke clipboard Tidak dapat menyalin kode / teks, silakan tekan [CTRL] + [C] (atau CMD + C dengan Mac) untuk menyalin