Download Terjemah Sullamut Taufiq

Buku ini merupakan sebagian kecil yang pelik, yang menerangkan perkara yang wajib dikaji dan dipelajari serta diamalkan bagi orang yang mengerti maupun yang belum memahaminya. Semoga Allah SWT memudahkanny, amiiin.


والواجب ماوعد الله فاعله بالثواب وتوعد تاركه بالعقاب


Yang disebut wajib ialah setiap perkara yang Allah telah menjanjikan pahala bagi orang yang mengerjakan dan meninggalkannya akan mendapatkan siksa.


أسأل الله الكريم أن يجعل ذالك منه وله وفيه وإليه وموجبا للقرب والزلفى لديه


Aku namai kitab ini dengan Sullamut Taufiq yang artinya tangga pertolongan untuk mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Aku memohon kepada Allah SWT, semoga buku ini mendapat ridha-Nya. Ia jadikan sebagai amal sholeh yang dapat meraih pahala yang ada di sisi-Nya dan menjadi sebab untuk mendekatkan diri (taqorrub) kepada-Nya serta mendapat tempat di haribaan-Nya kelak.


وأن يوفق من وقف عليه بالعمل بمقتضاه ثم الترقى بالتودد بالنوافل ليحوز حبه وولاه


Semoga Allah menolong orang yang menelaah kitab ini untuk mengamalkan tujuan dan isinya, melaksanakan kewajiban serta meninggalkan segala larangan Allah, menyukai pekerjaan yang sunah agar ia mendapatkan cinta Allah dan pertolongan-Nya.


Keterangan :

Barang siapa yang telah mampu meningkatkan amal ibadahnya dari yang wajib sampai yang sunah, maka Allah berfirman dalam hadits Qudsi :


لايزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ويبصره الذى يبصربه ولسانه الذى ينطق به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها


"Seorang hamba yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan mengerjakan sunah sehingga Aku mencintainya, maka bila aku telah mencintai dia, Akulah yang menjaga pendengarannya bila ia mendengar, menjaga penglihatannya bila ia melihat, menjaga lisannya bila ia mengucap, mejaga tangannya bila ia akan menempeleng dan menjaga kakinya bila ia melangkah."

Maksudnya : Akulah (Allah SWT) yang menjaga pendengarannya, lisannya, penglihatannya, tangan dan kakinya dari suatu maksud yang tidak Aku (Allah) ridhai. Demikian penjelasan Syekh Ahmad Nahrawi.

Password rar : www.love-is-rasa.blogspot.com
https://safelinking.net/d/7ef40b6963

Terkait Khusus

Ebook Fiqih 62982760542310223

Langganan Artikel Gratis Lewat Email

Masukan Alamat Email Kamu:

Delivered by FeedBurner

FOLLOW US

ARTIKEL BARUNYA DI SINI

Recent Posts Widget

Aplikasi Islami Hp Android

AUDIO DAN DOWNLOAD

item