Download Terjemah Al-Adzkar An-Nawawi Jilid 1, 2, 3, 4, 5 LengkapAllah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ (١٥٢)

Hendaklah kalian mengingat-Ku maka Aku akan mengingat kalian dan bersyukurlah kalian pada-Ku dan janganlah kalian ingkar. (QS. al-Baqarah :152)

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala Yang Maha Esa dan Maha Perkasa, Maha Pengampun, menetapkan segalanya dengan ukuran, mengatur segala urusan, menyelimutkan malam atas siang, mengetahui apa yang ada dalam hati, yang membangkitkan hamba-hamba-Nya dan kelalaian kemudian memasukkan mereka dalam golongan hamba-hamba-Nya yang terpilih, memberikan taufik pada hamba-Nya kemudian menjadikannya termasuk mereka yang dekat kepada Allah, memberikan penglihatan terang kepada yang dicintai-Nya lalu membuat mereka zuhud dikehidupan dunia ini, lantas mereka berjuang untuk mendapatkan keridhaan-Nya dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari kiamat, menjauhi apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dan selalu waspada akan siksa neraka, mengambil jiwa-jiwa mereka untuk bersungguh-sungguh dalam ta’at pada Allah Subhanahu wa Ta’ala dan selalu konsisten dalam mengingat-Nya di waktu pagi dan malam, dalam kondisi yang berubah-ubah dan atau dari seluruh malam dan siang, sehingga hati mereka menjadi terang benderang dengan kilatan cahaya Ilahi. 

Saya memuji-Nya dengan sepenuh-penuh pujian atas segala nikmat yang telah dianugerahkan, saya memohon agar diberi karunia yang lebih banyak lagi.

Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Agung, Yang Esa, Maha Perkasa dan Maha Bijaksana, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, juga kekasih-Nya, sebaik-baik makhluk, makhluk yang paling mulia di masa lalu dan yang akan datang, shalawat dan salam atasnya juga atas seluruh Nabi, keluarganya dan seluruh orang-orang saleh.

Amma ba’du

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

 فاذْكُرُوني أذْكُرْكُمْ

Hendaklah kalian mengingat-Ku maka Aku akan mengingat kalian. (QS. al-Baqarah : 152)

Allah berfirman,

 وَمَا خَلقْتُ الجِنَّ والإنْسَ إلا ليَعْدون

Tidaklah aku menciptakan Jin dan Manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku.” (QS. adz-Dzariyat: 56)

Dengan dua ayat tersebut diketahui bahwa sebaik-baik kondisi seorang hamba adalah saat dia berdzikir, saat berdzikir pada Tuhan-Nya Tuhan semesta alam, menyibukkan dirinya dengan dzikir-dzikir yang diriwayatkan dari Rasulullah pemimpin seluruh Rasul.

Para ulama telah menulis banyak kitab yang berkaitan dengan amalan sehari-hari, doa-doa dan dzikir-dzikir yang diketahui oleh mereka yang telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta’ala. Namun semua itu terlalu panjang dengan banyaknya sanad dan pengulangan sehingga membuat jemu orang yang mempelajarinya, maka saya bermaksud untuk memudahkan hal itu bagi yang menginginkan, kemudian saya menghimpun kitab ini sebagai suatu ringkasan akan tujuan-tujuan yang saya sebutkan di atas, dan bukan untuk mengetahui sanad-sanadnya, karena kebanyakan mereka tak menyukainya kecuali sedikit, karena tujuan sesungguhnya adalah untuk mengetahui dzikir-dzikir tersebut untuk kemudian mengamalkannya, kemudian menjelaskan hal-hal yang samar bagi mereka yang hendak mencari petunjuk, Insya Allah sebagai ganti dari sanad-sanad tersebut saya akan menyebutkan hal yang lebih penting lagi, yaitu menjelaskan tingkatan hadits tersebut, baik shahih, hasan, dhaif, dan mungkar. Ini adalah yang lebih dibutuhkan oleh semua orang kecuali sedikit dari kalangan ahli hadits. Ini adalah suatu hal penting yang wajib untuk dipegang teguh, dan dibutuhkan oleh para pelajar dari para penghapal, demikian juga dengan para imam, saya juga akan menyertainya dengan beberapa hal pokok tentang ilmu hadits, hukum-hukum fikih yang mendalam, kaidah-kaidah penting, olah jiwa, dan etika yang penting untuk diketahui oleh para salik/orang yang mendalami tasawuf, saya akan menjelaskan semua itu dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh kalangan awam dan kaum terpelajar.

Kami telah meriwayatkan dalam shahih Muslim dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Salam, beliau bersabda,

مَنْ دَعا إلى هُدىً كانَ لَهُ مِنَ الأجْرِ مِثْلَ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذلكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيئاً

 “Barangsiapa yang menyeru pada hidayah maka baginya pahala seperti pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikitpun pahala orang-orang yang mengikutinya.” [Shahih: Muslim 2673]

Saya bermaksud membantu ahli kebajikan dengan melapangkan jalan dan memberi petunjuk, menjelaskan jalan dan rambu-rambunya.

Pada awal kitab saya akan menyebutkan fasal-fasal penting yang dibutuhkan oleh penulis kitab ini dan juga orang-orang tertentu. Bilamana di kalangan sahabat ada orang yang tidak dikenal bagi mereka yang tak mendalam ilmunya maka saya akan memperingatkannya, saya katakan, “Fulan seorang sahabat, agar dia tak ragu dengan persahabatannya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Salam”

Dalam kitab ini saya hanya menyebutkan sedikit hadits-hadits yang terdapat dalam kitab-kitab terkenal, yang merupakan kitab induk dalam Islam, ada lima kitab yaitu: Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa’i, demikian juga sedikit diriwayatkan hadits-hadits yang terdapat dalam kitab-kitab terkenal lain.

Adapun juz-juz dan musnad-musnad saya tidak menukilnya kecuali pada beberapa tempat tertentu, Saya juga tak mengambil hadits lemah dari kitab-kitab induk tersebut kecuali hanya sedikit sambil menjelaskan kelemahan hadits itu, kebanyakan yang saya sebutkan adalah hadits shahih, saya harapkan agar kitab ini dapat menjadi salah satu kitab rujukan yang dapat dipercaya, dalam bab-bab kitab ini saya menyebutkan hadits-hadits yang dapat dijadikan dalil yang jelas dalam permasalahan yang sedang dibahas.

Kepada Allah yang Maha Mulia saya memohon taufik dan pertolongan, petunjuk dan perlindungan-Nya, dan memudahkan pilihan-pilihan yang saya maksudkan, selalu mendapatkan bermacam-macam kemuliaan, mengumpulkan saya bersama-sama orang-orang yang mengasihi saya di tempat yang dimuliakan-Nya dimana seluruh wajah bergembira.

Cukuplah Allah untukku, Dia sebaik-baik pemberi nikmat dan pemberi pertolongan. Tak ada daya dan upaya melainkan hanya milik Allah semata, yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana, tak ada kekuatan melainkan hanya milik Allah Ta’ala, saya bertawakal pada Allah Ta’ala, saya berlindung pada Allah Ta’ala, memohon pertolongan hanya kepada Allah Ta’ala, menyerahkan seluruh urusanku hanya pada Allah Ta’ala, saya menitipkan pada Allah Ta’ala agamaku, jiwaku, orangtuaku, saudara-saudaraku, kekasih-kekasihku dan seluruh orang yang berbuat baik padaku, seluruh kaum muslimin dan mereka yang telah diberikan nikmat dari pada urusan dunia ataupun akhirat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala bila dititipkan sesuatu maka akan dijaga oleh-Nya dan Dia adalah sebaik-baik penjaga.

                                                    KITAB TERJEMAH AL-ADZKAR JILID 1-5

    Ad-Dua’ huwal i’badah, doa adalah ibadah (al-Hadits). Doa adalah salah satu ibadah paling penting dalam syari’at Islam yang mulia ini. Sungguh doa-doa bertaburan di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, Allah mengajari manusia melalui para nabi dan rasul-Nya dalam berdoa, untuk kebaikan diri mereka di dunia atau kebaikan di akhirat. Tuntunan yang begitu indah ini benar-benar dilakukan oleh para anbiya dan rusul, sehingga doa-doa mereka ikut menentukan keberhasilan dakwah dan kehidupan mereka, baik di dunia maupun di akhirat.

Doa memberikan arah pada jalan panjang yang ditempuh oleh manusia, karena doa selalu memiliki komponen penyusunnya, yang pertama bahwa doa adalah permintaan dari seorang manusia, seorang hamba, yang rendah dan penuh ketawadlukan, yang dipanjatkan kepada Allah, Yang Maha Kaya, Maha Tinggi dan Maha Besar. Doa harus selalu dipanjatkan dengan penuh pengharapan dan penuh keyakinan bahwa hal itu pasti akan mereka raih, karena Allah telah dalam sebuah firman-Nya, yang artinya: “Berdoalah, niscaya Aku akan mengabulkannya”.

Dalam buku ini Anda akan menemukan mutiara doa yang sebelumnya di ambil dari al-Qur’an dan as-Sunnah. Semoga Anda dapat mengambil mutiara itu, sehingga ia akan membuat hidup kita indah di dunia dan di akhirat.

LOVE-IS-RASA
1. Al-Adzkar jilid 1

Daftar Isi :

       Kitab Fadhilah Zikir

2. Al-Adzkar jilid 2

Daftar Isi :

        Kitab Tilawat (membaca) Al-Qur’an
        Kitab Memuji Allah swt (bertahmid)
        Kitab Sholawat atas Rosul Allah
        Kitab Zikir dan Do’a karena Sesuatu
        Kitab Zikir yang Berkenaan dengan Sakit dan Maut
        Kitab Zikir ada Sholat Tertentu

3. Al-Adzkar jilid 3

Daftar Isi :

        Kitab Bacaan Puasa
        Kitab Bacaan Haji
        Kitab Bacaan Ketika Berjihad
        Kitab Bacaan Musafir
        Kitab dzikir orang yang makan dan minum
        Kitab slam  minta ijin dan mendoakan orang yang bersin4. Al-Adzkar jilid 4

Daftar isi :

    Kitab zikir-zikir yang berkenaan dengan Nikah
    Kitab Pemberian Nama Anak
    Kitab macam-macam zikir

5. Al-Adzkar jilid 5

Daftar Isi :

    Kitab Memelihara Lisan
    Kitab Kumpulan Doa Penting
    Kitab Istighfar (minta ampun)

UNDUH 24MB

Terkait Khusus

Ebook Doa 1202234233200559852

Langganan Artikel Gratis Lewat Email

Masukan Alamat Email Kamu:

Delivered by FeedBurner

FOLLOW US

ARTIKEL BARUNYA DI SINI

Recent Posts Widget

Aplikasi Islami Hp Android

AUDIO DAN DOWNLOAD

item