Download 40 Hadits Peristiwa Akhir Zaman



Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam kitabnya seperti berikut:

Dari Abu Zaid, yaitu Amr bin Akhthab al-Anshari Ra., katanya: "Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam shalat Subuh berjamaah dengan kami, kemudian beliau naik ke mimbar dan  berkhutbah  sampai  mas  uk  waktu  Zuhur,  kemudian  beliau  turun  (darimimbar)  dan shalat Zuhur(bersama kami). Setelah selesai shalat Zuhur beliau naik lagi ke mimbar dan menyambung khutbahnya sampai masuk waktu Ashar, maka beliau turun dari mimbar dan shalat Ashar (bersama kami). Setelah selesai shalat Ashar beliau naik lagi ke mimbar dan melanjutkan  khutbahnya  sehingga  tenggelam matahari.  Beliau  memberitahu  kepada  kami segala apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Maka siapa yang pandai di kalangan kami, dialah yang paling banyak menghafalnya." (H.R. Muslim)

Di dalam khutbah yang panjang itu, Baginda Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menerangkan hal-hal  yang  berkaitan  dengan  makhluk  dari  permulaan  penciptaannya  hingga  akhir  zaman  dan perkara-perkara yang berkaitan dengan alam barzakh dan hari qiamat. Berkata Huzaifah bin al-Yaman: "Terkadang aku lihat sesuatu yang telah aku lupakan, maka kembali ingatanku kepada khutbah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, maka aku ingat kembali, seperti keadaan salah seorang  kamu  yang  mengenal  kembali  sahabat  yang  telah  lama  hilang  dari  ingatannya  bila  ia bertemu kembali dengannya".

Maka  di  dalam  buku  ini  akan  kita  tuliskan  beberapa  buah  Hadits  tentang  peristiwa akhir  zaman  dan  gambaran  yang  jelas  terhadap  masalah  yang  dihadapi  Umat  Islam  di  akhir zaman.  Mudah-mudahan  dengan  mengikuti  pedoman  yang  diberikan  oleh  junjungan  kita  ini, dapatlah  kita  menyelesaikan  masalah  yang  kita  hadapi  dan  terbukalah  di  hadapan  kita  jalan yang membawa kepada keselamatan di dunia ini dan kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti.

Password : www.love-is-rasa.blogspot.com

https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B87MTHQzbx3eYW1ybjV2ZHEwWUU

Terkait Khusus

Ebook Hadits 5916084415500689698

Langganan Artikel Gratis Lewat Email

Masukan Alamat Email Kamu:

Delivered by FeedBurner

FOLLOW US

ARTIKEL BARUNYA DI SINI

Recent Posts Widget

Aplikasi Islami Hp Android

AUDIO DAN DOWNLOAD

item